Inspirert av det gamle amfiteateret Arena di Verona
Sven Middelboe  1910 - 2002
Gjennom Sven Middelboes lange karriere gikk turen ofte til vakre Nord-Italia, som var en evig, tilbakevendende inspirasjonskilde for Sven Middelboe. I sentrum av byen Verona står den ikoniske Arena di Verona – et godt bevart, eldgammelt amfiteater kjent for sine operaforestillinger. Amfiets sirkulære struktur med tribunen som går hele veien rundt, til tross for tribunes skarpe kanter, danner en harmonisk, myk linje ned til scenen i bunnen. Designet til Sven Middelboes VERONA-lampe har referanser til arenaens mange nivåer og individuelle linjer – og sett ovenfra er arenaen som en form for VERONA-lampens mange skjermer.
Da Sven Middelboes VERONA-serie ble introdusert i 1968, utviklet den seg forståelig nok til den mest populære designen i karrieren. VERONA er en type design som skiller seg ut for sin slående enkelhet. En grasiøs og tidløs pendel konstruert av åtte sirkulære nyanser. Denne forenklede oppfinnsomheten kombinert med de rene linjene har gjort VERONA til en ekte klassiker som er like vakker i dag som den var for fire tiår siden.


Inspirerad av den antika amfiteatern Arena di Verona
Sven Middelboe
1910 - 2002
Under hela Sven Middelboes långa karriär gick resan ofta till vackra Norditalien, som var en evig, återkommande inspirationskälla för Sven Middelboe. I centrum av staden Verona står den ikoniska Arena di Verona – en välbevarad, gammal amfiteater känd för sina operaföreställningar. Amfiteaterns cirkulära struktur med tribunen som går hela vägen runt, trots tribunens vassa kanter, bildar en harmonisk, mjuk linje ner till scenen i botten. Designen av Sven Middelboes VERONA-lampa har referenser till arenan många nivåer och individuella linjer – och sett uppifrån är arenan som en form för VERONA-lampans många skärmar.
När Sven Middelboes VERONA-serie introducerades 1968 utvecklades den förståeligt nog till den mest populära designen i hans karriär. VERONA är en typ av design som utmärker sig för sin slående enkelhet. En graciös och tidlös taklampa konstruerad av åtta cirkulära nyanser. Denna enkla uppfinningsrikedom i kombination med de rena linjerna har gjort VERONA till en riktig klassiker som är lika vacker idag som den var för fyra decennier sedan.

Inspired by the ancient amphitheater, Arena di Verona
Sven Middelboe
1910 - 2002
Throughout Sven Middelboe's long career, the trip often went to beautiful Northern Italy, which was an eternal, recurring source of inspiration for Sven Middelboe. In the center of the city of Verona stands the iconic Arena di Verona – a well-preserved, ancient amphitheater famous for its opera performances. The circular structure of the amphitheater with the tribune that goes all the way around, despite the tribune's sharp edges, forms a harmonious, soft line down to the stage at the bottom. The design of Sven Middelboe's VERONA lamp has references to the arena's many levels and individual lines - and seen from above, the arena is like a mold for the VERONA lamp's many screens.
When Sven Middelboe's VERONA range was introduced in 1968, it understandably developed into the most popular design of his career. VERONA is a type of design that stands out for its striking simplicity. A graceful and timeless pendant light constructed from eight circular shades. This simplistic ingenuity combined with the clean lines have made the VERONA a true classic that is as beautiful today as it was four decades ago.