Gå videre til vår web-shop, her finner du  farger og muligheter! Har kan du også bestille/kjøpe stolen(e)

Go on to our web shop, here you will find colors and options! You can also order / buy the chair (s)

Sådan gjør vi dette, For å kunne holde en lav pris og et høyt kvalitetsnivå, kjøper jeg designer møbler, designer lamper, antikke møbler og søv/gull opp på auksjoner rundt omkring over hele Europa. De sendes alle til en fabrikk jeg har organisert i Danmark, her blir det innkjøpte sjekket og kontrollert av kyndige folk, for myke rygger, stoler som har vært polstret før blir renset for gammelt polster, stoff og skinn, nummerert og satt på lager. Arne Jacobsen stoler blir demontert, understell tatt av og sent til polering. Stoler som tidligere har vært lakkert, blir renset for gammel maling og beis, nummerert og satt på et annet lager. Man kan ikke blande disse stoleneda stoler som er født som polstrede stoler, har et finér bilde, som er dårligere enn de som blir lakkerte fra nye av. Det betyr ikke annet enn at en stol som er polstret har ikke så men struktur i finéren som en stol som er lakkert fra ny av. Når kunden har bestillt og betalt, tas stolskallene ut av lagret og inn på lakkeringsverkstedet, her blir de slipet ned, igjen sjekket for defekt rygg, med ultralyd, så vi er sikker på at stolskallen er i orden, så blir stolen lakkert og gjort klar til forsendelse til kunden. Denne prosessen tar ca. 14 til 20 dager. Du betaler for det du ser og får det du har kjøpt, i en meget høy kvalitet. Jeg tør påstå at ingen leverer en kvalitet og en garanti, på restaurerte stoler, som den De får av oss. Mange vil gjerne og sier de gjør det, men kan de vise til noen referance??? Vi har desverre hatt et par tilfeller hvor ting har skjedd, kort tid efter mottakelse av stolene, stolen ble ødelagt?

  så løser vi problemet, til gavn og fordel for alle parter. Derfor går vi heller ikke på kompromi med prisen!

Antikke møbler sølv og gull, blir restaurert av kyndige pensjonerte møbelsnekkere og Gull/Sølv smeder, som i sin livs aften, føler de ikke er klar for plejehjemmet, men istedet vil bruke en fire / fem timer på våre verksteder og gjøre det, de elsker, pleje de gamle mesterstykker og gi dem et liv på nytt!!


How do we, do this, In order to keep a low price and a high quality level, I buy designer furniture, designer lamps, antique furniture and silver / gold at auctions all over Europe. They are all shipped to a factory I have organized in Denmark, where the purchased are checked and checked by knowledgeable people, for soft backs, chairs that have been upholstered before being cleaned of old upholstery, fabric and leather, numbered and stored. Arne Jacobsen chairs are dismantled, chassis taken off and sent for polishing. Chairs that have been painted before are cleaned of old paint and stain, numbered and put in another warehouse. You can't mix these chairs since chairs that are born as upholstered chairs have a veneered image, which is inferior to those painted by new ones. It does not mean anything but that a chair that is padded has not so much but structure in the veneer as a chair that is painted from new. When the cus tomer has ordered and paid, the chair shells are taken out of the store and into the paint shop, here they are sanded down, again checked for defective back, with ultra sound, so we are sure that the chair shells are in order, then the chair is painted and ready to shipping to the customer. This process takes approx. 14 to 20 days. You pay for what you see and get what you bought, in a very high quality. I dare say no one delivers a quality and a guarantee, on restored chairs, like the one you get from us. Many would like to say they do, but can they refer to any reference ??? Unfortunately we have had a couple of cases where things happened, shortly after taking the chairs, the chair was broken ? We solve the problem, to the benefit for both part's That's why we don't compromise on the price either! Antique silver and gold furniture, restored by knowled geable retired carpenters and Gold / Silver blacksmiths, who in their evening of life, feel unprepared for the nursing home, but will instead spend a four / five hours in our workshopsand do it, they love, care for the old masterpieces and give them a life again 

En av de mest inflydelsesrike designere av moderne møbler, et ikon for dansk designstil.

Så huskes Arne Jacobsen for sit enkle, men alligevel elegante og funksjonelle møbeldesign.  

AJ 3107/10  Cognac

SYVERSTOL

Model 3107 skinn Cognacfarget

Arne Jacobsen Syverstole model 3107 standard Cognacfarget skinn Stolene er helpolstret i en riktig god anilin skinnkvalitet, på fabrikken i Danmark. Det er to års garanti på polstrings-arbeide. Understel er polert opp og har nye sko. Høyde 46 cm (ny høyde) Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!


Arne Jacobsen  ''seven'' CHAIR

Model 3107 leather Cognac

Arne Jacobsen Syverstole model 3107 standard Cognac colored leather The chairs are fully upholstered in a really good aniline leather quality, at the factory in Denmark. There is a two-year warranty on padding work. The base is polished up and has new shoes. Height 46 cm (modern height) If fewer or more chairs are desired, there is no problem!

AJ 3107/20  Sort/noir

* One of the most influential designers of modern furniture, an icon for Danish design style. Then Arne Jacobsen is remembered for his simple, yet elegant and functional furniture design.

Vi gjør oppmerksom på at fargene på bildene ikke matcher fargen på skinnet 100% der kan være farveforskjeller på  +   -   opp til 10%

Please note that the colors in the pictures do not match the color of the skin 100% where there may be color differences of + - up to 10%

SYVERSTOL

Model 3107 Sort skinn

Arne Jacobsen Syverstole model 3107 standard Sort skinn Stolene er helpolstret i en riktig god anilin skinnkvalitet, på fabrikken i Danmark. Det er to års garanti på polstrings-arbeide. Understel er polert opp og har nye sko. Høyde 46 cm (ny høyde) Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!


Arne Jacobsen ''seven'' CHAIR

Model 3107 Black leather

Arne Jacobsen Seat chairs model 3107 standard Black leather The chairs are fully upholstered in a really good aniline leather quality, at the factory in Denmark. There is a two-year warranty on padding work. The base is polished up and has new shoes. Height 46 cm (modern height) If fewer or more chairs are desired, there is no problem!

AJ 3207-9003

SYVERSTOL

Model 3107 sort lakk

Arne Jacobsen. ''Syveren. FRITZ HANSEN 3107 SERIE 7

Sittehøyde 46 cm, stolene er fabrikk-restaureret på fabrikken i Danmark og er fremstår ubrukte, med opp poleret understell og nye sko (sorte dutter) Stolene er produsert hos Fritz Hansen A/S Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!


Arne Jacobsen ''seven'' CHAIR

Model 3107 black lacquerArne Jacobsen '' Seven''. FRITZ HANSEN 3107 SERIES 7

Seat height 46 cm, the chairs are factory-restored at the factory in Denmark and appear to be unused, with up polished undercarriage and new shoes (black dots) The chairs are manufactured at Fritz Hansen A/S If you want fewer or more chairs, there is no problem!

AJ 3107-9005

SYVERSTOL

Model 3107 Hvit lakk

6 stk Arne Jacobsen. ''Syveren. FRITZ HANSEN 3107 SERIE 7 Sittehøyde 46 cm, stolene er fabrikk-restaureret på fabrikken i Danmark og er fremstår ubrukte, med opp poleret understell og nye sko (sorte dutter) Stolene er produsert hos Fritz Hansen A/S Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!

 

Arne Jacobsen ''seven'' CHAIR

Model 3107 white lacquer

Seat height 46 cm, the chairs are factory-restored at the factory in Denmark and appear to be unused, with up polished undercarriage and new shoes (black dots) The chairs are manufactured at Fritz Hansen A/S If you want fewer or more chairs, there is no problem!

AJ 3107-9005

SYVERSTOL

Model 3107 Velg selv farge!

Arne Jacobsen. ''Syveren. FRITZ HANSEN 3107 SERIE 7 Sittehøyde 46 cm, stolene er fabrikk-restaureret på fabrikken i Danmark og er fremstår ubrukte, med opp poleret understell og nye sko (sorte dutter) Stolene er produsert hos Fritz Hansen A/S Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!  SE FARVE KART


Arne Jacobsen ''seven'' CHAIR

Model 3107 Choose your own color!

Arne Jacobsen '' Seven'' FRITZ HANSEN 3107 SERIES 7 Seat height 46 cm, the chairs are factory-restored at the factory in Denmark and appear unused, with up polished undercarriage and new shoes (black dots) The chairs are manufactured at Fritz Hansen A/S If fewer or more chairs are required no problem! SEE COLOR MAP

AJ 3107/30  Walnut 

SYVERSTOL

Model 3107 skinn Walnut

Arne Jacobsen Syverstole model 3107 standard Walnut essentiel skinn Stolene er helpolstret i en riktig god anilin skinnkvalitet, på fabrikken i Danmark. Det er to års garanti på polstrings-arbeide. Understel er polert opp og har nye sko. Høyde 46 cm (ny høyde) Ønskes færre eller flere stoler er det ikke noe problem!


Arne Jacobsen  ''seven'' CHAIR

Model 3107 leather Walnut brown

Arne Jacobsen Syverstole model 3107 standard Walnut essentiel leather The chairs are fully upholstered in a really good aniline leather quality, at the factory in Denmark. There is a two-year warranty on padding work. The base is polished up and has new shoes. Height 46 cm (modern height) If fewer or more chairs are desired, there is no problem!

En liten fim om Arne Jacobsen og grunnstenen i hans møbel og belysnings design SAS Hotellet i København.


A short film about Arne Jacobsen and the cornerstone of his furniture and lighting design SAS Hotellet in Copenhagen.